Kategori: BI

 • Business Intelligence

  Business Intelligence

  Business Intelligence (BI) är ett samlingsnamn för olika tekniker, metoder och verktyg som används för att samla in, analysera och presentera data i ett företag. Syftet är att hjälpa företag att fatta bättre och mer informerade beslut baserat på data. BI omfattar en mängd olika områden, inklusive datahantering, analys, visualisering och rapportering. I den här […]

 • Big data

  Big data

  Big data, eller ”stora data”, är en term som beskriver enorma mängder data som genereras av dagens digitala värld. Mängden data som skapas varje dag har ökat exponentiellt under de senaste åren, och det finns en enorm potential för företag och organisationer att använda denna data för att ta bättre beslut och förbättra verksamheten. Men […]

 • Datavisualisering

  Datavisualisering

  Datavisualisering handlar om att använda diagram, grafer och andra visuella element för att visa data på ett sätt som gör det lätt att förstå och analysera. Detta är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med data, oavsett om det handlar om affärsanalytiker, forskare, journalister eller andra professionella. I denna omfattande guide kommer vi att […]